Cục Quản lý Môi trường (Bộ Y tế) đã tiến hành khảo sát nguồn nước tại một số làng có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất, thuộc các tỉnh – thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận và Quảng Ngãi. Hồi đầu năm nay, 9 địa phương vừa nêu có 10 “làng ung thư” với nguồn nước ô nhiễm nặng nhất trong số 37 làng ung thư trong cả nước theo như công bố của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên Môi trường Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường). Continue reading “Bộ Y tế khảo sát nguồn nước tại 10 làng ung thư”