Từ lúc bắt đầu triển khai phân phối máy lọc nước điện giải – ion kiềm giàu hydro IONIA ra thị trường Nha Trang – Khánh Hòa vào tháng 08 năm 2018, Lọc nước Hoa Sen đã tiến hành lắp đặt và bàn giao cho một số khách hàng tiêu biểu sau:

Khách hàng Lắp đặt thực tế Khách hàng Lắp đặt thực tế
anh Anh anh Cường
anh Hữu anh Kiên
anh Thắng anh Thành
anh Việt anh Cường
anh Chiến anh Minh
anh Tuấn
bác Mỹ
chị Hoa chị Hương
chị Hiền chị Bình
chú Dũng chú Huy
chú Long chú Xiêm
chú Đăng
cô Bình
cô Tuyết cô Xuyến

Vẫn còn nữa …
(Mọi hình ảnh trong trang Khách hàng này đều thuộc sở hữu của Lọc nước Hoa Sen, vui lòng không sử dụng lại cho mục đích kinh doanh riêng)

Advertisements