Máy điện giải nước ion kiềm giàu hydro IONIA
(Bảo hành 7 năm)

Máy lọc nước ion kiềm SM-V112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 49.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)
Máy lọc nước ion kiềm SM-S112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 52.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)
Máy lọc nước ion kiềm SM-H112TL
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 65.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)
Máy lọc nước ion kiềm SM-2F9
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 69.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)
Máy lọc nước ion kiềm U-BLUE
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 55.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)
Máy lọc nước ion kiềm SM-V1
(5 điện cực)


Giá niêm yết: 42.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô 3 cấp Nano)

 

Máy lọc nước uống trực tiếp Nano Geyser
(Bảo hành 3 năm)

Máy lọc nước Nano Geyser TK5
Geyser TK5
Giá niêm yết: 2.790.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser TK6
Geyser TK6
Giá niêm yết: 2.950.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser TK8
Geyser TK8
Giá niêm yết: 3.270.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

Giá niêm yết: 3.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

Giá niêm yết: 4.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4 

Giá niêm yết: 5.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước RO + Nano Geyser RN415
Geyser RN415
Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Bình lọc nước cầm tay Nano Geyser Aquarius
Geyser Aquilon
Giá niêm yết: 850.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Kachiusa K01
Geyser Kachiusa K01
Giá niêm yết: 4.290.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Kachiusa K02
Geyser Kachiusa K02
Giá niêm yết: 4.790.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Kachiusa E01
Geyser Kachiusa E01
Giá niêm yết: 4.790.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ewater EW7000
Geyser Ewater EW7000
Giá niêm yết: 6.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser 3IVH lux
(phiên bản nâng cấp là Ecotar 3 2017)

Geyser 3IVH lux
Giá: L.hệ 0909 023 384
Máy lọc nước Nano Geyser Bio Ultra 421
(phiên bản nâng cấp là Ecotar 4 2017)

Geyser Bio Ultra 421
Giá: L.hệ 0909 023 384
Máy lọc nước Nano Geyser Bio Ultra 431
(phiên bản nâng cấp là Ecotar 4 2017)

Geyser Bio Ultra 431
Giá: L.hệ 0909 023 384
Máy lọc nước Nano Geyser TK6 Bio
(phiên bản nâng cấp là TK đời 2018)


Giá: L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)
MLT13
Giá: L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)
MLT23
Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01
He thong loc nuoc dau nguon DN01
Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02
He thong loc nuoc dau nguon DN02
Giá: L.hệ 0909 023 384