Máy điện giải nước ion kiềm giàu hydro IONIA
(Bảo hành 7 năm)

Máy lọc nước ion kiềm SM-V112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 49.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-S112TL
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 52.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-H112TL
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 65.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-2F9
(9 điện cực)


Giá niêm yết: 69.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm U-BLUE
(7 điện cực)


Giá niêm yết: 55.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)
Máy lọc nước ion kiềm SM-V1
(5 điện cực)


Giá niêm yết: 42.000.000 VNĐ
(Tặng kèm bộ lọc thô Nano/UF)

 

Máy lọc nước uống trực tiếp Nano Geyser
(Bảo hành 3 năm)

Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 2

Giá niêm yết: 3.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 3

Giá niêm yết: 4.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 4

Giá niêm yết: 5.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 5

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 6

Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước Nano Geyser Ecotar 8

Giá niêm yết: 6.990.000 VNĐ
(Thay 3 lõi/lần)
Máy lọc nước RO + Nano Geyser RN415

Giá niêm yết: 5.990.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Bình lọc nước Nano Geyser Aquarius

Giá niêm yết: 850.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Ewater EW7000
Geyser Ewater EW7000
Giá niêm yết: 6.490.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Máy lọc nước Nano Geyser Kachiusa E01

Giá niêm yết: 4.790.000 VNĐ
(L.hệ để có giá tốt)
Bộ lọc thô sinh hoạt 10 inch (cao 30 cm)
MLT13
Giá: L.hệ 0909 023 384
Bộ lọc thô sinh hoạt 20 inch (cao 60 cm)
MLT23
Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN01

Giá: L.hệ 0909 023 384
Hệ thống lọc nước đầu nguồn DN02

Giá: L.hệ 0909 023 384